అక్షరాలా ఆమె గుండెలు తీసిన బంటు..! వామ్మో… సైలెంట్ కిల్లర్..!!